BALTASAR MERINO ROMÁN

ACTIVIDADE
A liña temporal debe realizarse no caderno de aula, debe coidarse a presentación e a información debe seleccionarse a partir do artigo que se adxunta:

http://acienciaengalicia.gciencia.com/baltasar-merino-o-xesuita-que-namorou-de-galicia-a-traves-das-plantas/


VIDEO: