FILOXENIA
DETAILS


 


EXEMPLO
A seguinte táboa mostra un listado de especies [A,G] e un listado de posibles características [1,7]. A partir dela realiza o correspondente diagrama de Venn  e a árbore filoxenética.