4BX T4 MINDMAP

Traballo infográfico mediante CANVA
www.canva.com


  • O traballo deberá constar de 4 follas DIN A3 (no caso de traballar en parellas) ou ben de 6 follas se o grupo o forman 3 alumnos/as.
  • En cada unha delas debe desenvolverse algunha das partes que se mostran no ÍNDICE XERAL. As partes obrigatorias son DNA STRUCTURE, DNA INFORMATION I e GENETIC ENGINEERING I.
  • En calquera caso deberedes utilizar o tema 4 do libro como referencia obrigada. Con todo poden utilizarse recursos adicionais pero sempre como complemento.