O interior terrestre 02

MECHANICAL LAYERS

ACTIVIDADE
Representa nun CUADRANTE CIRCULAR (raio 10 cm aproximadamente) a división interna do planeta Terra atendendo ao comportamento mecánico e ao seu estado físico.
Esta representación non será realizada a escala e debe incluirse a seguinte información:

  1. Nome e propiedades das capas
  2. Nome e localización das descontinuidades
  3. Datos de profundidade (km) <NESTE APARTADO DEBEN APORTARSE TODOS OS DATOS POSIBLES, MÍNIMOS, MÁXIMOS E MEDIOS>


NOTA
Adjunto la parte del libro necesaria para realizar esta actividad por si alguien no tiene el libro en casa.