Sistema Nervioso

PARA QUIENES NO TENGAN LIBRO <link>

<para ampliar estas imaxes>
LEFT-Click sobre a imaxe
+
RIGHT-Click (VER IMAXE)ACLARACIÓNS 
Neuronas a + b. Estes dous apartados realízanse conxuntamente coa representación gráfica da neurona e débese incluir a traducción do texto adxunto en inglés.
Neuronas c. As partes que deben comentarse son: Corpo Neuronal, Dendritas e Axón (páxina 90). Toda a información que se inclúe no libro de texto é importante.
Tipos de Neuronas b. Deberedes debuxar cada un dos tipos de neuronas. As frechas vermellas representan o sentido de desprazamento dos impulsos nerviosos. Tamén deberedes indicar o tipo de neurona que se representa en cada caso (Sensitiva, de Asociación ou Motora).
Os debuxos deben realizarse con detalle.
Sinapses  a. A definición de Impulso Nervioso debe construirse coa información que aporta a primeira liña do primeiro párrafo da páxina 91. O resto do párrafo responde ás funcións dos ións sodio e potasio.
Sinapses b + c. Definicións incuidas na páxina 91.
Sinapses d. As funcións dos neurotransmisores se detallan nos dous últimos párrafos da páxina 91.
SNC a.O esquema é moi simple, debe incluir a información dos tres primeiros párrafos da páxina 93. Podedes utilizar o seguinte modelo:
SNC d. A definición de meninxite a tedes no propio documento do Sistema Nervioso.
SNC e. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94.
A estrutura externa e interna do cerebro se comenta no apartado sobre os hemisferios cerebrais.
Por se houbese algunha dúbida, a función do tálamo e regular información e as do hipotálamo e regular información e actuar como glándula (máis detalle no libro).
SNC f + g. A información necesaria para realizar esta actividade está na páxina 94. Non ten maior dificultade, simplemente que sepades distinguir o que é a localización destas partes do que é a estrutura das mesmas.
SNC h. A información necesaria para responder a esta actividade está na páxina 96, segundo y tercer párrafo.

SNP a. A información necesaria está na páxina 97, dous primeiros párrafos.
SNP b. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura (primeira frase).
Tipos (segunda frase).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema cos nomes dos XII tipos de nervios, simplemente poñedes o nome do nervio e buscades a través de internet se é de tipo motor, sensitivo ou mixto:


SNP c. A información necesaria está na páxina 97 dentro do bloque correspondente.
Estrutura: son 31 pares de nervios que saen da medula espiñal e cada par presenta ... plexos nerviosos (a sección ... debe completarse).
Tipos: Cervicais, dorsais, ... (a sección ... debe completarse).
Neste apartado de TIPOS tamén debe realizarse un pequeno esquema coa distribución secuencial dos diferentes nervios espiñais ou raquídeos tal e como aparece na citada páxina.