Vulcanismo e Sismicidade

EXERCICIO A / Vulcanismo 
Vulcanismo nas Dorsais / PÁXINA 136
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de placas diverxentes.

2. Nestas zonas de diverxencia, que ocorre coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo nas Zonas de Subdución / PÁXINA 137
1. Explica as dúas causas que orixinan a fusión de rochas nas zonas de subdución.
2. Nas zonas de subdución, que pode ocorrer coa rocha fundida?.
 

Vulcanismo Intraplaca / PÁXINA 137
1. Define o concepto de Vulcanismo Intraplaca.
2. Define “Punto Quente”.
3. Explica en detalle a formación dun Punto Quente.
4. Representa graficamente a formación dun Punto Quente incluindo a Capa D e o correspondente Penacho Térmico.


EXERCICIO B / Sismicidade
Para realizar esta actividade deben consultarse as PÁXINAS 138 / 139

1. Explica a orixe dun terremoto.
2. Define o concepto de “falla”.

3. Comenta os tres tipos de terremotos que pode haber en función da profundidade do foco sísmico.
4. Califica os terremotos das Zonas de Subdución e indica o tipo dos mesmos.
5. Califica os terremotos das Límites ou Fallas Transformantes e indica o tipo dos mesmos.
6. Califica os terremotos das Dorsais e indica o tipo dos mesmos.
7. Cal é a causa de que non existan terremotos orixinados na mesosfera?.