4ESO EM Especies e Medios

Estudo dos ecosistemas (do hábitat, dos seres vivos que o habitan e das relacións que se establecen).

LINK / O Ecosistema
LINK / Adaptación e distribución de especies
LINK / Relacións entre individuos
LINK / Diversidade
LINK / Niveis tróficos
LINK / Biomasa e produción nos ecosistemas