4ESO DT Deformacións Terrestres

DT
As deformacións terrestres son consecuencia das forzas que actúan e son testemuñas de procesos xeolóxicos do pasado. Unha análise destas deformacións vai permitir comprender a magnitude desas forzas

LINK / Esforzos e Deformacións
LINK / Dobras
LINK / Fracturas