3ESO FR Función de Reprodución

FR
O nacemento de novos individuos que substituirán aos que morren é fundamental para evitar a desaparición da especie. A Función de Reprodución é, pois, básica para asegurar a supervivencia.

LINK / Sistema Reprodutor Masculino
LINK / Sistema Reprodutor Feminino
LINK / FNPX
LINK / O Nacemento
LINK / Reprodución Asistida

LINK / Métodos Anticonceptivos